76-1

Artikel in weekblad De Klaroen 10-2011 Ter gelegenheid van het uitbrengen van de kunstkalender Polder Art 2012